Do you have any questions?

We are happy to talk to you!

Geschiedenis

De oprichting

R. Vos Transporten bv, werd opgericht in 1962 door de toen 35-jarige Richard Vos. Zijn vader Driek Vos en zijn broers hadden al een eigen transportonderneming, dus grootgebracht in deze omgeving, was de stap niet verwonderlijk.

# # # #

Traditioneel transport

Het bedrijf startte als eenmanszaak vanuit het woonhuis en beschikte toen over niet veel meer dan een traditionele vrachtauto met aanhanger, open laadbak met zijschotten. Activiteit was het nog traditioneel transport naar boeren en pakhuizen, ofwel ongepalletiseerd zakgoedtransport, waarbij nog met de hand geladen en gelost werd.

#

Verhuizing

Al snel na de start werd besloten te investeren in een spiksplinternieuwe DAF truck, die nieuwe transportmogelijkheden bood. In die tijd diende ook klant van het eerste uur CeHaVe, een mengvoederfabrikant uit Veghel, na fusie de huidige Agrifirm, zich aan. De nieuwe truck en de transporten voor deze klant deden de naamsbekendheid in rap tempo toenemen. Het aantal opdrachten en in de pas hiermee het wagenpark en het team – er zijn dan in middels 10 mensen in dienst - breidde zich langzaam maar gestaag uit. Een verhuizing naar een andere, grotere en gunstiger gelegen locatie in Berghem kon niet uitblijven.

Bulktransport

We schrijven 1972; het ging goed met de zaken, maar Richard Vos had ook in de gaten dat hij nieuwe kansen kon creëren voor zijn bedrijf, door te investeren in nieuwe ontwikkelingen, zoals in een toenemende vraag naar bulktransport in plaats van zakgoedtransport. Er werd hiervoor geïnvesteerd in een dubbel-bottom bulkwagen met compartimenten; een wagen die geladen kon worden met bulkgoederen waaronder mengvoeders en die uitgeblazen konden worden bij de klant.

Groei

De groeiversnelling die R.Vos Transporten daarna doormaakte, is mede te danken aan de specialisatie die het bedrijf in de loop der jaren ontwikkelde op het terrein van dit bulktransport en aan de steeds groeiende stroom opdrachten van met name Cehave, die zich nationaal en internationaal sterk ontwikkeld. Er werden echter ook steeds meer andere opdrachtgevers aan de klantenkring toegevoegd en ook het reguliere transport bleef zich verder ontwikkelen. Bovendien werd ook aan de variëteit van diensten gewerkt door (winkel)distributie.

#

Huidige pand

Door de keuze voor bulktransport naast regulier transport en niet te vergeten de kwaliteit, zorgvuldigheid en service waarmee het bedrijf dat doet , bleef het bedrijf uitbreiden zowel in opdrachten alsook voor wat betreft investeringen in wagenpark en team. In 1975 – er zijn dan inmiddels 15 trucks met verschillende combinatiemogelijkheden – verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie in Schaijk.

# # # #