Welkom bij R.VOS Transporten

Al 50 jaar onderweg

R.Vos Transporten b.v. heeft inmiddels een historie van ruim 50 jaar achter de rug. Dat heeft geresulteerd in een volwassen bedrijf waar wij trots op zijn. Tegenwoordig is onze hoofdactiviteit internationaal bulktransport, in nauwe samenwerking met het specialisme van ons zusterbedrijf Botrans Bulk BV op het gebied van transport van verblaasbare bulkgoederen. Daarnaast bedienen wij ook altijd nog vele klanten op het gebied van regulier vervoer.
 
 

En nu verder

We zijn ons ervan bewust, dat logistiek en transport steeds in beweging zijn. R.Vos Transporten rolt immers al 50 jaar mee in de branche en moet daarin steeds opnieuw een positie innemen. Dat betekent dat we ook in de toekomst zullen blijven anticiperen op nieuwe kansen en mogelijkheden zullen benutten om in beeld te blijven bij huidige en toekomstige opdrachtgevers. We zien de komende jaren dan ook met vertrouwen tegemoet!

De komende jaren

Ook de komende jaren kan op ons gebouwd en vertrouwd worden als het gaat om transport, waarbij de klant op de eerste plaats komt. Het is ons streven om een overzichtelijk bedrijf te blijven, waarin het familiale karakter van ons bedrijf en de voordelen daarvan, voor zowel de klant als voor onze eigen medewerkers, behouden blijven.

Verbeteringen

De toekomst zal er dan ook niet op gericht zijn om hard te groeien in kwantiteit, maar juist in kwaliteit. We willen de positie, die we vandaag de de dag bereikt hebben handhaven. We streven daarom een geleidelijke groei na en zullen de komende jaren een beleid voeren en investeringen doen, waarin niet schaalvergroting, maar juist aanscherping en verbeteringen centraal zullen staan.

Nieuwe ontwikkelingen

Vanzelfsprekend zullen we daarbij een open oor en oog houden voor nieuwe ontwikkelingen in de markt en blijven inspelen op nieuwe kansen. Alleen zo kan immers gewerkt worden aan een voortdurend proces van verbetering en modernisering en zullen we een volwaardige en financieel gezonde partner van onze opdrachtgevers kunnen blijven. Een onderneming die hen de meerwaarden biedt die ze van ons gewend zijn en waar ze ook de komende jaren met een gerust hart op kunnen vertrouwen!